Vakfımız 2014 yılı için burs müracaatlarıyla ilgili yeni bir uygulama başlatmıştır. Bu uygulamaya göre, burs müracaatları aşağıda belirlenen esaslara göre değerlendirmeye alınacaktır. Değerlendirme sonunda burs verilmek üzere seçilen öğrencilerden belgelerin orijinalleri postayla istenecektir.
Buna göre,
1.ITDV 2014 yılı burs müracaatları 1 Eylül – 30 Ekim 2014 tarihleri arasında yapılacaktır.
2.ITDV 2014 yılında ITDV 'den burs talebinde bulunan öğrenciler müracaatlarını internet sayfası üzerinden dijital olarak yapacaklardır. Öğrencilerin burada bilgilerini ve belgelerini eksiksiz ve doğru doldurmaları gerekmektedir.
3.Müracaat esnasında istenilen belgeler (TC. Kimliğinin fotokopisi, yeni tarihli öğrenci belgesi, maaş bordrosu ve diğer belgeler) dijital ortamda tarama yapılarak gönderilecektir.
4.Kriterlere göre yapılan değerlendirme sonucunda burs kazanan öğrencilerle E-mail aracılığıyla iletişime geçilecek ve belgelerin asılları istenecektir.
5.Müracaat esnasında ve sonrasında iletişim vasıtası yalnızca E-mail olacaktır.
6.Postayla alınan belgeler ile daha önceden dijital olarak gönderilen belgelerin farklı olması durumunda öğrenci burs alamayacaktır.
7.Burs müracaatını (internet üzerinden) doldurmamış olan ve mektup ile gelen burs istekleri kabul edilmeyecektir.
8.Burs değerlendirmesi puanlama usulü yapılacaktır. Puanlamada esas alınacak kriterler aşağıda verilmiştir. Bu kriterlerden yalnızca belgeli olanlar değerlendirmeye esas alınacaktır.

Puanlamaya esas kriterler :

Şehit Çocuğu, yetim veya öksüz öğrenciler 40 Puan
Ailesinin geliri 1000 TL altında bulunan öğrenciler 30 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL altında bulunan öğrenciler 20 Puan
Ailesinin geliri 1500 TL ile 2000 TL arasında bulunan öğrenciler 15 Puan
Annesi / Babası DİB veya TDV personeli olan öğrenciler 10 Puan
İlahiyat FK. Okuyan öğrenciler 10 Puan
Hafız öğrenciler 20 Puan
Ailesinde kendisinden hariç üniversite okuyan başka bir kardeşinin bulunması 10 Puan

İsviçre Türk Diyanet Vakfı